cucoriedka

Naši partneri:

Cenník

Cenník na zimnú sezónu 2024 

Termín zima 2024 01.01.2024 – 31 .3.2024    
Izba / lôžka Strava dospelý: cena noc/cena stravy deti: od3r. do 12r. cena noc/cena stravy
1/6
1/5
1/4
Polpenzia ( raňajky, večera ) 50€/23€ 30€/16€
Raňajky 50€/10€ 30€/8€
  Plná penzia 50€/30€ 30€/23€
Ubytovanie bez stravy 50€ 30€
1/2 Polpenzia ( raňajky, večera )    
Raňajky    
1/1 Polpenzia ( raňajky, večera )  
Raňajky  

Uvedené ceny platia pri ubytovaní na 3 a viac nocí

PRÍPLATOK:

+ 10% za ubytovanie v rodinnom apartmáne ( rodinný apartmán je apartmán s dvoma oddelenými spálňami, jej objednanie je možné podľa dostupnosti, len pre 4 a viac osôb na jednom rodinnom apartmáne)

+ 20% k cene za ubytovanie na 1 noc
+ 10% k cene za ubytovanie na 2 noci

+ 20,-€ za izbu, pri skoršom príchode na izbu, ako o 16.00 hod

+ 20,-€ za izbu,  pri neskoršom odchode z izby, ako 10.00 hod ( pre ubytovaných s plnou penziou o 13.00 hod )

+ 10,-€ na noc, domáce zviera ( nie je možné ubytovanie pre bojové plemená psov a jedovaté zvieratá )

Izby:

1/6(7) = 6(7)-lôžkový rodinný apartmán
1/5 = 5-lôžková izba
1/4 = 4-lôžková izba
1/3 = 3-lôžková izba
1/2 = 2-lôžková izba
1/1 = 1-lôžková izba

Strava:

PP = polpenzia (raňajky, večera)
PLP = plná penzia (raňajky, obed, večera)

Ostatné:

Dieťa = od 3 do 13 rokov vrátane – v priebehu pobytu nedovŕši 12.rok
Dieťa do 3 rokov – zadarmo bez lôžka a stravy (v prípade záujmu o stravu a lôžko platia ceny ako pre deti do 13 rokov)
Ceny sú vrátane DPH za 1 osobu a noc bez miestnej dane.

Zľava pre skupinu – individuálna na základe dohody.
Skupina = min. 30 osôb s rovnakým dátumom príchodu a odchodu a s rovnakým rozsahom objednaných služieb.

Bezplatné služby
priestor na úschovu lyžiarskeho vybavenia
internet, šípky, spoločenské hry
V lete plus:
.Miestnosť na uschovanie bicyklov.
Platené služby

parkovisko: 5,-€ 1 automobil na 1 noc

odvoz batožiny snežným skútrom 10,-€

 

2 hodiny relaxačné centrum (sauna ) – info podľa platného cenníku na recepcii
pre našich klientov výmena uteráka, osušky, obliečky na vankúš 1,- €
výmena plachty a obliečky na paplón 2,- €
upratanie izby v prípade požiadavky 10,- € ( inak upratovanie 1 x za týždeň , vynášanie košov a dopĺňanie toaletného papiera denne)
vytiahnutie auta v prípade zapadnutia bez snehových reťazí 15,- €
vydanie novej čipovej karty pri poškodení 3,- €
výmena zámky od lyžiarskej skrinky pri strate kľúča 10,- €
odvoz autom z parkoviska chaty do Čadce 20,- €
odvoz autom z parkoviska chaty do Dedovky 10,- €

Cenník je platný od 01.01.2022.

Dôležité upozornenie:

V prípade, že klient nezaplatí zálohu v plnej výške za rezervovaný a potvrdený pobyt do termínu uvedenom v potvrdení o rezervácii, (ktoré mu bolo zaslané E mailom),  jeho rezervácia automaticky stráca platnosť po uplynutí 3 dní od dátumu splatnosti zálohy uvedenom v potvrdení o pobyte. Čiastočne ( neúplne ) uhradená záloha prepadá po termíne splatnosti v prospech poskytovateľa a je možné si ju uplatniť po dohovore na neskorší termín pobytu.

Prevádzkovateľ chaty Čučoriedka si vyhradzuje právo na zmenu cien a rozsah služieb.

Term SUMMER 2022 01.07.2022 – 31 .10.2022   
Room type meals adult child
1/6
1/5
1/4
HB    
BF    
1/3 HB    
BF    
1/2 HB    
BF    
1/1 HB  
BF  
Term WINTER 2021/2022 25.12.2021 – 07.01.2022 a 02.02. – 06.02.2022 08.01.2022 – 03.02.2022 a 07.02.2022 – 20.04.2022
Room type meals adult child adult child
1/6
1/5
1/4
HB 54 € 43 € 46 € 36 €
FB 67 € 53 € 57 € 45 €
1/3 HB 60 € 46 € 52 € 40 €
FB 72 € 57 € 63 € 48 €
1/2 HB 66 € 52 € 63 € 45 €
FB 79 € 63 € 74 € 54 €
1/1 HB 93 € 83 €
FB 106 € 94 €
New Year’s Eve 50 € 35 €    

Price valid for accommodation for 3 or more nights

Surcharges:
+ 20% to the price for accommodation for 1 night
+ 10% to the price for accommodation for 2 night
Rooms:

1/6(7) = 6(7) bed room
1/5 = 5 bed room
1/4 = 4 bed room
1/3 = 3 bed room
1/2 = 2 bed room
1/1 = 1 bed room

Meals:

HB = half board (breakfast, dinner)
FB = full board (breakfast, lunch, dinner)

BF = breakfast

Others:

Child = from 3 of up 13 years of age – during the stay in aged less than 14 years
Child under 3 years – for free without bed and meals (in case of interest in food apply the price as for children under 13 years)
Prices are inclusive of VAT for 1 person per night without local taxes .
Discount for group – individual under the agreement.
Group = min. 30 persons with the same date of arrival and departure and the same amount of ordered services.

Free services for our clients

transport bagage on arrival and departure
storage space for ski equipment
internet access in the restaurant
children’s corner

Paid services for our clients

parking 1 car / 1 night 5,-€

2 hours wellness center (sauna) – min. 2 person 5 €
changing towels, bath towels, pilowcase 1 €
changing bed sheet and cover of quilt 2 €
cleaning room 10 €
pulling the car in case of engagement without snow chains 15 €
issue new smart cards for damage 3 €
replacement lock from the ski lockers in the loss of key 7 €
removal of car parking of chalet to Čadca 15 €
Removal of car parking of chalet to Dedovka 6 €

Important:

In the event that the client does not pay the full deposit for the booked and confirmed stay until the deadline stated in the booking confirmation (sent to it by email), its reservation automatically expires after 3 days from the due date of the advance referred to in The Residence certificate. In the event that the client pays a deposit after that deadline (after 3 days from the specified deadline),The partially (incompletely) paid deposit is forfeited in favor of the provider after the due date and it is possible to apply it by agreement for a later date of stay.

 

Cennik Leto 2022

 
Leto 2022 01.07.2022 – 31.10.2022    
Pokoj/osob Wyżywienie Dorosly Dziecko
1/6
1/5
1/4
SK śniadanie, kolacja    
SN śniadanie     
1/3 SK śniadanie, kolacja    
SN śniadanie    
1/2 SK śniadanie, kolacja    
SN śniadanie    
1/1 SK śniadanie, kolacja  
SN śniadanie  

ZIMA 2020/2021

ZIMA 2021/2022 25.12.2021 – 07.01.2022 a 02.02. – 06.02.2022 08.01.2022 – 03.02.2022 a 07.02.2022 – 20.04.2022   
Pokoj/osob Wyżywienie Dorosly Dziecko Dorosly Dziecko
1/6
1/5
1/4
SK 54 € 43 € 46 € 36 €
PW 67 € 53 € 57 € 45 €
1/3 SK 60 € 46 € 52 € 40 €
PW 72 € 57 € 63 € 48 €
1/2 SK 66 € 52 € 63 € 41 €
PW 79 € 63 € 74 € 49 €
1/1 SK 93 € 83 €
PW 106 € 94 €
Silvester párty 50 € 35 €    

ceny obowiązują przy pobycie na 3 noce lub więcej

dopłaty:

+ 20% do ceny zakwaterowania na 1 noc
+ 10% do ceny zakwaterowania na 2 noce

1/6(7) = 6(7) lóżkowy pokój
1/5 = 5 lóżkowy pokój
1/4 = 4 lóżkowy pokój
1/3 = 3 lóżkowy pokój
1/2 = 2 lóżkowy pokój
1/1 = 1 lóżkowy pokój

SK = śniadanie i kolacja
PW = pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

SN = kolacja
Dziecko = od 3 do 13 lat włącznie – podczas pobytu nie osiągnie wieku 14 lat
Dzieci do 3 lat – gratis – bez własnego łóżka i wyżywienia
(w razie wymagań własnego łóżka i wyżywienia – ceny jak w przypadku dzieci do 13 lat)
Ceny zawierają podatek VAT dla 1 osoby na 1 noc i nie zawierają podatków lokalnych.
Zniżka grupowa – indywidualna w ramach umowy.
Grupa = min. 30 osób o tej samej dacie przyjazdu i wyjazdu i tej samej ilości zamówionych usług.

Usługi bezpłatne dla naszych klientów

transport bagażu w dniu przyjazdu i wyjazdu
miejsce do przechowywania sprzętu narciarskiego
internet w restauracji
kącik zabaw dla dzieci

Usługi płatne dla naszych klientów

parking 1 auto/ 5,-€ noc

2 godziny centrum odnowy biologicznej (sauna) – min. 2 osoby 5 €
zmiana ręczników, poszewky na poduszke 1 €
zmiana prześcieradła, poszewky na kołdre 2 €
sprzątanie pokoi 10 €
wyciągnięcie samochodu w przypadku utknięcia w śniegu bez łańcuchów 15 €
wydania nowych kart zamiast uszkodzonych 3 €
vymiana zamku wejściowego w schowku na sprzęt narciarski – utrata klucza 7 €
transport samochodem z parkingu chaty do Čadce 15 €
transport samochodem z parkingu chaty do Dedovky 6 €

Ważne:

W przypadku, gdy klient nie wpłaci pełnego depozytu za zarezerwowany i potwierdzony pobyt do terminu określonego w potwierdzeniu rezerwacji (wysłanym do niego pocztą elektroniczną), jego rezerwacja automatycznie wygasa po upływie 3 dni od terminu płatności zaliczki, o której mowa w Zaświadczenie o rezydencji. W przypadku, gdy klient wpłaci depozyt po upływie tego terminu (po upływie 3 dni od określonego terminu), Częściowo (niecałkowicie) wpłacona kaucja przepada na rzecz usługodawcy po upływie terminu i można ją zastosować w drodze umowy na późniejszy termin pobytu.